جزوه تحلیل سازه 1

جزوه تحلیل سازه 1

جزوه تحلیل سازه 1

جزوه تحلیل سازه یک‌

سرفصلها: سیستم های سازه ای. محاسبه تغییر مکان سازه ها با روش لنگر سطح و روش های دیگر . تحلیل سازه های نا معین خطوط تاثیر سازه های معین و نا معین استاتیکی و...

این جزوه دست نویس است که شامل 48 صفحه با فرمتpdf  میباشد 


خرید آنلاین