جزوه اصول مهندسی ترافیک

جزوه اصول مهندسی ترافیک

جزوه اصول مهندسی ترافیک

کاربرد های این جزوه:

مطالعه و بررسی وضعیت موجود و برآورد نیاز های حمل و نقلی

پیش بینی و برآورد میزان تقاضای سفر در آینده(سال طرح)

برنامه ریزی برای جاده ها شبکه ترافیک و تسهیلات جاده ای

ایمنی ترافیک

مطالعه پارکینگ 

و.....

دارای 151 صفحه با فرمتpdf


خرید آنلاین