دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 pdf

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 pdf

دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1 pdf

فایل ZIP

حاوی:

فایل PDF گزارش کار فیزیک پایه 1

کاملا استاندارد و خوانا به صورت دست نویس

آزمایش های زیر:

کولیس و ریزسنج - فنر - سطح شیبدار و افقی - ماشین آتوود - سقوط آزاد - اهرم ها - آونگ - ضریب انبساطی - ظرفیت گرمایی - معادل مکانیکی گرما

جمعا 22 صفحه


خرید آنلاین